Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu

Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=931329
Tình trạng: đang sáng tác
Tóm tắt nội dung:
Một thứ nữ cổ đại tiêu cực bãi công: sinh hoạt gian nan, cố gắng thêm nữa để làm quái gì?
Cuộc đời của nữ tử quý tộc thời cổ đều do gia tộc quyết định, gắn chặt với thăng trầm của gia tộc, chỉ cần chút sẩy chân sẽ gặp phải tao ương. Muốn sống tốt sống khỏe sống ngẩng cao đầu, Minh Lan nhận thấy độ khó cực lớn.
Cổ đại thật là quá nguy hiểm, chúng ta đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi.

[learn_more caption=”Quyển 1″ state=”closed”] Cố viên kim nhật hải đường khai, chích hữu danh hoa khổ u độc [/learn_more]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>