Quỷ Sai

 

Tên xuất bản: Thiên niên chi thương

 

Tác giả: Thập Thất

 

Thể loại: Linh dị quái đàm – Nhân quỷ tình duyên

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=362023

Mục lục: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5

Tóm tắt nội dung:

Cứ tưởng là mình xuyên việt
Phát hiện hóa ra chỉ là chuyển công tác
Công việc bề ngoài rất thoải mái, kỳ thực là hết sức nhàn nhã
Quỷ sai, lang thang khắp các triều đại
Ngăn cản không cho cô hồn dã quỷ họa hại nhân gian
Nghe thì tưởng như vĩ đại lắm
Nhưng giữa ngàn vạn tử hồn
Ta được tuyển làm quỷ sai
Chẳng qua là do bốn chữ
Lúc còn sống quá sức “an phận thủ thường”
Mười năm ròng chỉ làm đúng một công việc
Nhưng đến nay, đó đã trở thành một ưu điểm
Ta được thông báo một cách nghiêm túc như vậy
Đó quả thật là một ưu điểm
Bởi vì quỷ sai đã trở thành chức nghiệp có tỷ lệ nhảy việc cao nhất ở địa phủ

 

Recent Posts

  1. Thế nào gọi là xuyên việt thất bại 9 Replies
  2. Chè bà ba 1 Reply
  3. Quỷ Sai 5 8 Replies
  4. Protected: Lọ Lem và tổng tài – 1/10 Enter your password to view comments.
  5. Quỷ Sai 4 6 Replies
  6. Quỷ Sai 3 4 Replies
  7. Quỷ Sai 2 3 Replies
  8. Quỷ Sai 1 3 Replies
  9. Quyển 1 – Hồi 1: Kẻ chết, người thăng quan, kẻ xuyên việt 7 Replies