Quyển 1 – Hồi 1: Kẻ chết, người thăng quan, kẻ xuyên việt

Mõ giờ Tuất vừa vang lên, Tuyền Châu Thịnh phủ đã lục tục nổi lửa thắp đèn, tại chính phòng ở viện phía tây, một lão phu nhân đầu tóc bạc phơ ngồi ở ghế trên, tay cầm tràng hạt, quần áo mộc mạc dường như có chút không phù hợp với khung cảnh phú quý thanh nhã chung quanh. Ngồi ngay phía dưới là đương gia lão gia của Thịnh phù, Thịnh Hoành.
Continue reading